Gabriel Balart i Crehuet


La meva Biografia

(Barcelona - Catalunya - Espanya)

 

Director Titular de l'Orquestra
del Gran Teatre del Liceu
període 1853~1874
 

e-mail

agraïments
 


Estrenes

EL – Estrenes al Liceu

Destaca el fet que dels 37 títols d’òpera que en Gabriel Balart va dirigir al Liceu, 16 són estrenes al Teatre.

 

Les estrenes al Liceu (eL) són obres estrenades abans (possiblement al Teatre Principal) i corresponen al repertori tradicional de l’època (obres de Donizetti, Bellini o Rossini).

EB – Estrenes a Barcelona

A les estrenes a Barcelona (eB) trobem compositors com Pacini, Petrella o Ricci i també dels nous corrents europeus com Verdi (del qual a més d’estrenar el Trovador, que acabarà essent una de les obres més representades al Teatre, en dirigí una gran part de les seves òperes) o els francesos Auber i Halévy (membres destacats de l’anomenada Grand Opéra, que va tenir una important presència en aquells anys).

 

Es significativa la seva participació en la direcció de l’obertura de Rienzi de Wagner al 1874 (primer cop que sonaven al Liceu les notes d’aquest compositor i nou anys abans de l’estrena a Barcelona de la primera obra de Wagner: Lohengrin). S'ha de destacar que aquesta obra es va interpretar com a complement d’una altra òpera, fet molt habitual a l’època; però el normal era que ambdues peces fossin dirigides pel mateix mestre. El fet que en Balart, que en aquell moment no estava vinculat al Teatre, s’encarregués de la direcció de l’obertura és simptomàtic del seu interès pels nous corrents musicals europeus.

EA – Estrenes Absolutes

En quant a les estrenes absolutes (eA), sembla que Balart estigués, també, interessat en destacar les obres dels compositors locals (de fet l’òpera La figlia del deserto de Freixas fou la primera òpera d’un compositor del país estrenada al Liceu). Aquesta vessant és palesa en la participació d’en Balart (junt amb Eslava, Arrieta, Monasterio i Calahorra) al jurat d’un concurs per a premiar òperes espanyoles convocat pels editors  Bonifacio Eslava i Antonio Romero, a suggeriment d’Emilio Arrieta i Hilarion Eslava, a Madrid el 1869 (Joaquín Turina Gómez. Historia del Teatro Real. Alianza Editorial. Madrid 1997. Pàg. 115).

 

© 2007, per l'Andreu Sauca i Balart

  Actualitzada el 12-oct-2013