Gabriel Balart i Crehuet


La meva Biografia

(Barcelona - Catalunya - Espanya)

 

Director Titular de l'Orquestra
del Gran Teatre del Liceu
període 1853~1874
 

e-mail

 


Agraïments

Aquesta web no hauria sigut possible sense la col·laboració de les següents persones i organismes a qui agraïm sincerament la seva aportació:

 • Al Sr. Joaquim Iborra, per la seva inestimable recerca de la que prové gran part de la informació d'aquest website.

 • Als Sr. Christopher Webber i Sr. Pedro Gómez Manzanares per le seves amables respostes amb informació als meus e-mails

 •  A la María del Carmen Sauca i el Javier Castillo, per la seva recerca genealògica.

 • A l'Associació d'amics del Liceu, per la seva intermediació en la recerca.

 • A la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid, a la Universidad de Oviedo, per les dades de contactes facilitades.

 • Al Conservatori de Terrassa, per la seva amabilitat en donar-me accés a la seva Biblioteca.

 • A l'Arxiu Històric de l'Ajuntament de Barcelona, l'Arxiu Diocesà, i la Parròquia de Betlem pel seu ajut en les recerques.

 • A l'SGAE, per la seva col·laboració en el seguiment de les obres dels meus familiars.

 • Al Sr. Roger Alier, de la Universitat de Barcelona, per la seva col·laboració.

 • A la Viviana Salisi Casajuana, de l'ESMUC, per la seva investigació i per convidar-me a l'audició d'una peça del Gabriel Balart. Molt emotiu!.

 • Al David Colado, investigador, i al seu director de Tesi doctoral, en Ramón Sobrino (Universidad de Oviedo), pel seu interés en el meu revesavi i la seva obra, i per la organització dels events relatius a la Sarsuela El Rapacín de Candás, al Teatre Prendes de Candás i altres poblacions.

 • A l'Ajuntament de Carreño (Candás, Astúries), per l'organització del concert i per convidar-me.

 

© 2007-2015, per l'Andreu Sauca i Balart

  Actualitzada el 03-dic-2014